Ambulancia klinickej imunológie a alergológie UNB

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky č.d. 1063

Lekári:

MUDr. Helena Novosadová,PhD

Sestrička:

Tel.č:

02/ 48 234 042
Odbery 7.00 - 8.00