Ambulancia klinickej logopédie III.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

1.posch. poliklinika, č. dv. 124

Lekári:

Mgr. Martin Mokoš

Sestrička:

Tel.č:

02/ 68 67 3519

Objednávanie pacientov: Telefonicky alebo osobne.