Ambulancia pre liečbu záchvatových ochorení (liečba epilepsie)

Nemocnica Ružinov

Nemocničná poliklinika, suterén, č.dv. 044 ( priestor EEG laboratória)

Lekári:

MUDr. Ľubomír Lipovský, CSc., MUDr. Silvia Mehešová

Sestrička:

Tel.č:

02/ 48 234 189