Ambulancia pre poruchy hemostázy I.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Nemocnica I.poschodie, č. dv. 122

Lekári:

MUDr. Denisa Jankovičová, MUDr. Tatiana Prigancová, Doc. MUDr. Angelika Bátorová, PhD.

Sestrička:

Sidónia Domonkošová

Tel.č:

02/ 68 67 3340