Ambulancia pre poruchy pigmentu a nádory kože

Nemocnica Staré Mesto

Blok CH, 2.posch.

Lekári:

MUDr. Lucia Kolláriková

Sestrička:

Tel.č:

02/57 290 480

Zameranie: diagnostika pigmentových lézií dermatoskopom a digitálnym dermatoskopom, moderné liečebné postupy - fotodynamická terapia prekanceróz a nemelanómových karcinómov kože, Actilite lampa