Ambulancia pre poruchy rytmu

Nemocnica Staré Mesto

Suterén Pavilónu CH, č. dverí 9

Lekári:

MUDr. Júlis Kasper, PhD., MUDr. František Mikla, MUDr. Viera Kasperová

Sestrička:

Tel.č:

02/572 90 239