Ambulancia predného segmentu oka

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dv. 37A

Lekári:

MUDr. Marta Stanislavová
+ klinický lekár

Sestrička:

Dana Kivadrová, Monika Pongracová

Tel.č:

02/48234 920
Prestávka 12.30 - 13.00