Ambulancia príjmová a konziliárna

Nemocnica Staré Mesto

blok CH, prízemie

Lekári:

MUDr. Katarína Opršalová, MUDr. Adriana Galajdová

Sestrička:

Tel.č:

02/ 57290 237, 02/57290 413