Ambulancie chirurgie ruky v UBN Ružinov

Ambulancia chirurgie ruky sa opäť nachádza v pôvodných priestoroch v Bloku D Nemocnice Ružinov na II. poschodí.