Centrum funkčných ochorení tráviaceho traktu

Lekári:

Sestrička:

Tel.č:

Pacienti s už diagnostikovanou funkčnou poruchou tráviaceho systému sa môžu objednať prostredníctvom e-mailu:

gek.ambulancia@gmail.com