Centrum pre demyelinizačné ochorenia

Nemocnica Staré Mesto

blok H, prízemie vpravo, miestnosť č. 33

Lekári:

MUDr. Čopíková-Cudráková Daniela, MUDr. Megová Andrea

Sestrička:

Tel.č:

02/ 57290 215