Detská gynekológia

Ambulancie pre detskú gynekológiu


Nemocnica akad. L. Dérera:

MUDr. Feráková:
štvrtok 8:00 – 10: 00
piatok  8:00 – 10: 30
Nemocnica Ružinov:

pondelok: 8: 00 - 11: 00 – MUDr. Tomková
štvrtok: 13: 00 - 15: 00 – MUDr. Oros
piatok: 8: 00 - 10: 00 – MUDr. Mudrončíková


Nemocnica sv. Cyrila a Metoda:
pondelok 11: 00 – 12: 000 MUDr. Sysák
štvrtok 8: 00 – 12: 30 MUDr. Nižňanská, PhD.