I. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU a UNB

I. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU a UNB vykonáva vysoko špecializovanú liečebno-preventívnu činnosť zameranú na všetky oblasti gynekológie a pôrodníctva. 
Je národným centrom materno-fetálnej medicíny a medzinárodným centrom gynekologickej endoskopie. Zároveň je konziliárne a koncové pracovisko pre komplikované, sporné a závažné prípady z gynekológie a pôrodníctva pre všetky gynekologicko-pôrodnícke oddelenia nemocníc na Slovensku aj pre ambulantnú zložku. 
Klinika poskytuje špičkovú prenatálnu starostlivosť (vrátane prenatálnej diagnostiky a liečby), na ktorú nadväzuje vysoko odborná a špecifická pôrodnícka starostlivosť:
• konziliárna prenatálna ultrazvuková a genetická diagnostika (v spolupráci s Klinikou lekárskej genetiky UNB) pre celé Slovensko,
• starostlivosť o rizikovú graviditu (z pohľadu matky aj plodu), následná pôrodnícka starostlivosť,
• úzka spolupráca s DFNsP - všetky gravidity s diagnostikovanými resp. suponovanými vrodenými vývinovými chybami srdca, gastrointestinálneho traktu, urotraktu a CNS plodu sú riešené na našom pracovisku; t.j. konziliárna diagnostika, liečebná starostlivosť a ukončenie gravidity v spolupráci so špecializovanými pracoviskami DFNsP,
• vysoko špecializovaná pôrodnícka starostlivosť (spontánne a operačné pôrody), epidurálna analgézia na žiadosť pacientky (za úhradu podľa platného cenníka).

Na klinike robíme celé spektrum gynekologických operácií podľa namodernejších trendov, riešime komplikované prípady z celého regiónu. Priemerne urobíme ročne okolo 2000 operácií .
Operácie: 
• endoskopické (laparoskopia, hysteroskopia),
• abdominálne a vaginálne operácie, 
• urogynekologické operácie,
• malé zákroky (cerclage, kyretáže, excízie...), 
• operácie prsníkov,
• odber plodovej vody .

Klinika je pracoviskom Slovenskej zdravotníckej univerzity, zabezpečuje študijné programy v odbore gynekológia a pôrodníctvo (pregraduál aj postgraduál).

Skladba pracoviska
- pôrodná sála
- šestonedelie + oddelenie rizikovej gravidity
- pooperačné oddelenie+ jednotka intenzívnej starostlivosti
- nadštandardné šestonedelie
 
Klinika ako prvá na Slovensku obhájila prestížny certifikát
Kramare1

Kramare2

Kramare3
Univerzitná nemocnica 
Bratislava
Nemocnica ak. L. Dérera 
Limbová 5 
833 05 Bratislava

Prednosta: 02/ 59952271, igor.rusnak@kr.unb.sk
Primárka: 02/ 5954 2408, 02/ 59542794, eva.dedinska@kr.unb.sk
 
Informácie pre pacientky:
Objednávanie na vyšetrenie, na prijatie na kliniku, na operáciu:


V záujme ušetrenia času a odstránenia zbytočne dlhého čakania odporúčame objednať sa na vyšetrenie telefonicky, priamo v jednotlivých ambulanciách, kde si dohodnete presný dátum a čas vyšetrenia (najlepšie je volať v raňajších hodinách, po 7,00 hod. alebo popoludní, po 14.00 hod. ). 
Ohľadne prijatia na hospitalizáciu odporúčame konzultovať telefonicky klinickú ambulanciu, v prípade akýchkoľvek nejasností prednostu kliniky, zástupcu prednostu alebo vedúcu sestru.
 
Informácie pre pacientky pred prijatím na operáciu 
Kompletné informácie (aj v tlačenej forme) v klinickej ambulancii č.dv. 217 a na tel. čísle 02/ 5954 2425. 
V deň príjmu sa hláste v ambulancii č. dverí 217 v čase od 7: 00 – 8: 00 hod. 

Informácie pre rodičky pred prijatím na pôrodnú sálu
Do pôrodnice si prineste: 
Doklady: Občiansky preukaz, sobášny list, resp. fotokópiu, prípadne doklad o priezvisku dieťaťa z matriky, materskú knižku a preukaz poistenca
Toaletné potreby: Vložky a podložky pod pacienta- 3-4 ks. Toaletné potreby, ktoré bežne používate. 
Oblečenie: Nočné košele- aspoň 2 ks, materská podprsenka. 
Potreby pre novorodenca: vlhčené utierky pre dieťa, jednorazové plienky, 5 bavlnených plienok, čiapku, ponožky, rukavičky. V deň odchodu z pôrodnice si nechajte priniesť veci na oblečenie dieťatka (bližšie informácie Novorodenecké oddelenie).


Ďalšie informácie:
Čaká ma pôrod

Konzultácie s psychológom, príprava na pôrod
Klinický psychológ
PhDr. Jandová Katarína, CSc.
Kontakt:
02/59542833
katarina.jandova@kr.unb.sk

Objednávanie na ultrazvukové vyšetrenie:  
Klaudia.Ondrusova@kr.unb.sk, Martina.Szlukova@kr.unb.sk

Pravidelné diskusie s odborníikmi na tému pôrod
Klinika  ponúka budúcim mamičkám možnosť prediskutovať otázky súvisiace s pôrodom a následnou starostlivosťou na neformálnom diskusnom fóre s odborníkmi.
Diskusie sú každý prvý pracovný pondelok v mesiaci od 13: 30 na 7. poschodí v knižnici. Na otázky tehotných žien odpovedá gynekológ, anestéziológ, pôrodná asistentka a neonatológ.
Diskusia sa končí prehliadkou šestonedelia.
Vstup je voľný. Účasť netreba nahlasovať vopred.

Nadštandardné služby 
• výber operatéra 
• výber pôrodníka 
• účasť otca (resp. jednej blízkej osoby) pri pôrode 
• epidurálna analgézia počas pôrodu 
• nadštandardné izby na šestonedelí a pooperačnom oddelení

Ďalšie informácie:
Za čo sa v UNB platí
späť