Diabetologická ambulancia č. 1

Nemocnica Staré Mesto

Suterén Pavilónu CH, č. dverí 7

Lekári:

MUDr. Ingrid Jurkovičová, PhD., MUDr. Zora Jelínková

Sestrička:

Tel.č:

02/572 90 299