Doc. Böhmer získal Zlatý biatec za rok 2015

Obrázok ku správe: Doc. Böhmer získal Zlatý biatec za rok 2015
Medzi ôsmimi ocenenými je aj odborník z UNB.
Prestížne ocenenie Zlatý biatec za rok 2015, ktoré každoročne udeľuje Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub, si uplynulý týždeň prevzalo osem osobností Slovenska. 

Laureátom je aj doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD., ktorý pôsobí ako prednosta Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB.

"Táto cena mi bola udelená za osobný prínos k akademickej autorite a za dosiahnuté vedecké a výskumné výsledky Ústavu lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky. Je to teda aj ocenenie celého nášho kolektívu, ktorý len v minulom roku, okrem pedagogickej a výskumnej činnosti molekulovo - geneticky diagnostikoval viac ako 5000 pacientov z celého Slovenska. Toto ocenenie je pre nás ďalším podnetom na skvalitňovanie a rozširovanie našej činnosti," uviedol dojatý laurát (na fotografii vľavo).

Blahoželáme!