Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.

„Umenie liečiť pochádza z prírody, nie od lekára. Preto musí lekár začať od prírody, s otvorenou mysľou.“ (Paracelsus)
Obrázok osobnosti: Doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc.Prednostka  Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka SZU a UNB,  vedúca neonatologickej časti Perinatologického centra, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UNB
 
                                                  
 Osobné údaje
- narodená  26. marca 1956
 
Vzdelanie a kvalifikácia
1982 ukončenie štúdia na LF UK Bratislava odbor pediatria
1984 atestácia I. stupňa, pediatria
1991 atestácia v odbore neonatológia
1998 kandidát vied,  téma dizertácie: Význam ultrazvukového   vyšetrenia mozgu pri diagnostike intrakraniálneho krvácania a hypoxických zmien  u novorodenca 
2001 Trnavská univerzita - habilitácia, téma: Laboratórna diagnostika poškodenia mozgu u novorodencov, 

Jazyky: štátna jazyková skúška z anglického jazyka (r. 1986), aktívne: nemecký jazyk, ruský jazyk

Profesijné zameranie
- neonatológia, perinatológia, pediatria, ultrazvuková diagnostika, humanizácia pôrodníctva a starostlivosti o novorodencov 

Zamestnanie a odborná činnosť
1981-1982 Detské oddelenie NsP  Dunajská Streda 
1982-1984 Detské oddelenie   NsP Staré Mesto Bratislava 
1984-1986 odvodný detský lekár   poliklinika Vajnorská ÚNZ mesta Bratislavy
1987-2001 sekundárny lekár   II.DK IVZ Nemocnica Staré Mesto , delimitovaná 1997 ako Novorodenecká klinika    M. Rusnáka, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
1992-2001  odborný asistent Subkatedry neonatológie IVZ  
2001 –doteraz    prednostka Novorodeneckej kliniky M. Rusnáka  SZU a UNB 

Odborný garant pre výuku neonatológie  v rámci  SZU 
Odborný garant  v neziskovej organizácii  Debra 
Štatutárny zástupca  Občianskeho združenia Nedonosené dieťa 

Členstvo                       
Predsedníčka Neonatologickej sekcie Slovenskej pediatrickej spoločnosti  SLS  
Krajský neonatológ MZ SR pre bratislavský región  
Zástupca SR v medzinárodnej asociácii neonatológov  INA 
členka Neonatologickej spoločnosti  ČLS JEP

Iné
Študijné pobyty na špičkových neonatologických pracoviskách:
1989               Drážďany, Nemecko
1990               AKH , Viedeň Rakúsko
1991               Boston, Philadelphia, Los Angeles  USA 
1999               Münster , Nemecko 
 2004 - 2005    Fulbrightovo štipendium   University of Utah, Salt Lake City, USA 
Významné pracovné úspechy: 
r. 1991-2   realizácia Neonatálneho resuscitačného programu pre SR 
r. 1997        odborný garant Postgraduálneho vzdelávacieho programu Subkatedry neonatológie IVZ a Neonatologickej sekcie SPS v intermediárnej starostlivosti  /36 dielov/
príprava odborných usmernení v starostlivosti o novorodencov  a v perinatológii
organizácia medzinárodných seminárov IPOKRaTES  v SR 
 
Vedecká, publikačná  a prednášková činnosť:  
Účasť vo viacerých  výskumných projektoch v oblasti  diagnostiky a liečby v neonatológii.  Autorka a spoluautorka viac ako 120 publikácií, viacerých  knižných kapitol a učebníc, viac ako  300 prednášok na domácich a zahraničných odborných podujatiach. Členka redakčnej rady  Pediatrie pre prax.
Ocenenia: 
Strieborná medaila SLS (2006)