doc. MUDr. Ladislav Czakó, PhD., MHA

„Len vďaka chorobe poznáme cenu zdravia.“

Prednosta Kliniky ústnej, čeľustnej a tvárovej chirurgie LF UK a UNB