Dočasne presťahované ambulancie z -1.poschodia V. internej kliniky po zatopení


Zmena lokality ambulancii z -1.posch. (ONKD, GEHO) od 7.6.2022

 

Rozmiestnenie ambulancií ONKD:

 

Interná ambulancia kl .-179 dočasne umiestnená v býv. čkovacom centre

Kardilogická ambulancia kl.180- dočasne umiestnená bývalom očkov. centre

Imuno-Alergo.amb. kl.180-dočasne umiestnená Endokrinologická amb.(č.dv.1060) – UT a ŠT

 

Echo amb.. kl.184 RTG pracovisko č.3

Echo amb.kl.185 bed side (TK Holter a EKG Holter sa nakladá dočasne BSTÄNDIG)

 

ECHO : kabínka č. 3 na RDG oddelení

 

Chodba kožného  centra- suterén polikliniky:

Hepatologická a Gastro.amb.kl.080 – MUDr. Lazarová

Sonografia kl.080

 

 

RDG:

Objednávanie zákrokov -   kl.770

Endoskopie (gastro, kolono) č.dv.4   kl.453

ERCP – len do 10.6.2022, ďalej v riešení

 

DIA:

Č. d. 1059 – kl 772, 160

MUDr Návratová – okrem piatka