Dočasné presťahovanie ambulancií v nemocnici v Ružinove

Imunologická ambulancia MUDr. Novosadovej z Kliniky pneumológie a ftizeológie je presťahovaná do priestorov suterénu polikliniky č. dverí 48/1.

Ambulancia cystickej fibrózy sa presťahovala na prízemie polikliniky č. dverí 37A, ordinačné hodiny: denne od 9:00 – 12:00.

Konziliárna pľúcna ambulancia sa presťahovala na prízemie polikliniky, č. dverí 37, ordinačné hodiny: denne od 8:00 – 13:00.