Dočasné presťahovanie logopedickej ambulancie v Ružinove

Logopedická ambulancia je dočasne presťahovaná na  prízemie oddelenia fyziatricko-rehabilitačného oddelenia v monobloku, č.d. 9

Rázštepovej poradne KPCH

PhDr. Zuzana Oravkinová, PhD.,

Ordinačné hodiny: 8,00 – 14,00 (okrem stredy)

Objednávanie telefonicky:
- klapka 
02/48234729

- mobil 0903246815