Funkčná diagnostika - Ultrazvukové pracovisko

Nemocnica Staré Mesto

Pavilón CH, 1. poschodie, č. dverí 56

Lekári:

Sestrička:

Tel.č:

02/572 90 811