Gastroenterologická ambulancia. Hepatologická ambulancia

Nemocnica Ružinov

suterén (-1 posch.) monobloku A, č. dverí 9

Lekári:

Doc., MUDr. Tomáš Koller, PhD., MUDr. Igor Šturdík, PhD

Sestrička:

Valéria Barúsová, Alexandra Garlíková, Alexandra Kusá, Jana Holčáková, Mgr. Andrea Jahnová, Mgr. Ivana Blažová

Tel.č:

02/ 48 234 906
Odbery denne: 07:30 – 08:00
Prestávka 12.30 - 13.00
Každú stredu 14.00 - 15.30 klinický seminár