Gynekologická ambulancia IV.

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

1. poschodie poliklinika, č. dv. 217

Lekári:

MUDr. Ján Židzik

Sestrička:

Bc. Erika Dujsíková

Tel.č:

02/ 59 54 2425