Hematologická ambulancia II

Nemocnica Ružinov

suterén nemocničnej polikliniky, č. dverí 015

Lekári:

MUDr. Jana Juranová, MUDr. Andrea Cintulová

Sestrička:

Tel.č:

02/48 234 771
Odbery denne 7:00-8:00 okrem štvrtka