Informácia pre pacientov Kožnej kliniky v Nemocnici Ružinov


Vážení pacienti,

ambulancie Kožnej kliniky SZU a UNB  boli presťahované do Univerzitnej nemocnice Bratislava – Nemocnica Staré Mesto, Mickiewiczova 13, Bratislava.

Na vyšetrenie je potrebné sa dopredu objednať.

 

Centrum pre chronické kožné ochorenia a biologickú liečbu:

tel. č. 02/57 290 226 alebo 02/57 290 270

 

Kožná ambulancia – onkodermatológia:

tel. č. 02/57 290 324

 

Ambulancia kožnej kliniky a Dermatovenerologická ambulancia - dispenzár:

tel. č. 02/57 290 413 alebo 02/57 290 237