Interná ambulancia 1. III. Internej kliniky

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 200

Lekári:

Prof. MUDr. Viliam Bada, CSc., Prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc., MUDr. Jana Litvíková, prim. MUDr. Ľubomír Valko, CSc., MUDr. Martin Kokles, Doc. MUDr. Mária Szantová, PhD., MUDr. Andrej Zachar, CSc.

Sestrička:

Lenka Fajnorová

Tel.č:

02/ 59 54 2435