Interná ambulancia 1. III. Internej kliniky

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 200

Lekári:

Prof. MUDr. Viliam Bada, CSc.
Prof. MUDr. Viera Kupčová, CSc.
MUDr. Jana Litvíková
doc. MUDr.Viliam Mojto, CSc., MPH, MHA
MUDr. Ľubomír Valko, CSc.
MUDr. Jozef Sedlačko

Sestrička:

Lenka Fajnorová

Tel.č:

02/ 59 54 2435