Kardiologická a interná ambulancia II.

nemocničná poliklinika, 1. posch., č. dverí 106

Lekári:

Primár: MUDr. Ján Števlík, MUDr. Tomáš Petrovič, PhD.

Sestrička:

Ivana Geržová

Tel.č:

02/ 48 234 813
Prestávka 13.00 - 13.30
Každú stredu 14.00 - 15.30 je klinický seminár