Kardiologická ambulancia č.2 a Pracovisko kardiovaskulárnej funkčnej diagnostiky

Nemocnica Staré Mesto

blok G, 1. posch. , č. dv. 100

Lekári:

doc.MUDr. Ľudovít Gašpar,CSc., doc.MUDr. Ján Lietava,CSc., MUDr. Viera Kosmálová, PhD.

Sestrička:

Tel.č:

02/572 90 780