Kardiologická ambulancia I.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Poliklinika -1.posch., č. dv. 04

Lekári:

MUDr. Juraj Dúbrava, PhD.

Sestrička:

Jaroslava Jančovičová

Tel.č:

02/ 68 67 2319
Odbery biologických materiálov - objednaní pacienti denne 7.00 – 8.00