Klinika oftalmológie LFUK a UNB

Klinika oftalmológie LF UK a UNB v Ružinove poskytuje komplexnú ambulantnú a lôžkovú starostlivosť v oblasti oftalmológie, súčasťou ktorej je konziliárna činnosť ako aj výuka študentov medicíny a postgraduálne vzdelávanie lekárov v odbore oftalmológia. Na pracovisku poskytujeme na vysokej úrovni širokú škálu vnútroočných operácií a operácií na pomocných orgánoch oka, so zameraním sa na operácie katarakty (sivého zákalu), glaukómu (zeleného zákalu), vitreoretinálne výkony (sklovca a sietnice) a transplantačné výkony (transplantácia rohovky a transplantácia biologického materiálu z tkanivovej banky) ako aj množstvo moderných diagnostických a nechirurgických výkonov. V medziodborovej spolupráci spolupracujeme s neurológmi, stomatochirurgami, endokrinológmi, otorinolaryngológmi, diabetológmi pri vyšetreniach a liečbe očných príznakov celkových ochorení, najmä cukrovky a oddelením stereotaktickej a radiačnej chirurgie OUSA u pacientov s nádorovými ochoreniami oka. Na Klinike oftalmológie sú rutinne používané nové diagnostické a terapeutické postupy ako analýza terča zrakového nervu, použitie antimetabolitov a cytostatických látok pri operáciách glaukomu, pterýgia alebo nádorových ochoreniach spojovky, injekčná aplikácia kortikoidov a protilátok proti rastovému faktoru do sklovca u niektorých ochorení sietnice, diagnostické a diferenciálne diagnostické odbery z vnútroočných štruktúr na histologické, cytologické, mikrobiálne, molekulárne a biochemické vyšetrenie u patologických stavov oka. Vykonávame laserové ošetrenie sietnice, sekundárnej katarakty a glaukómu.

NOVINKA: Všetky ambulancie sú situované v bezbariérovom priestore na prízemí nemocničnej poliklinky. 
Jednodňová chrirurgia katarakty sa nachádza na 7. poschodí, časť B 
 
Poskytované služby:
 
Liečebno preventívna činnosť: 
Poskytovanie špičkových diagnostických a terapeutických služieb v odbore oftalmológia so zvláštnym zameraním na: mikrochirurgiu predného segmentu oka (vrátane transplantácie rohovky, využitie amniovej membrány v liečbe ochorení rohovky a spojovky), vitreoretinálnu chirurgiu, traumatológiu oka, oftalmooonkológiu, patológiu očnice, glaukómy; diferenciálnu diagnostiku chorôb očného pozadia, neurooftalmológiu, vnútroočné zápaly a zápaly predného segmentu oka.
Vedecko-výskumná činnosť: 
Vekom podmienená degenerácia makuly, biochémia glaukómu, chirurgická liečba makulárnych dier, komplikácie po vnútroočných operáciách, mikrochirurgia rohovky. Školiace pracovisko doktorandského štúdia v odbore oftalmológia s pôsobnosťou pre celú Slovenskú republiku.
Pedagogická činnosť: 
Pregraduálne vzdelávanie na LFUK pre V. ročník všeobecného lekárstva a pre IV. ročník stomatológie. Externé vzdelávanie pre potreby Kliniky oftalmológie SPAM (prednášky, praktické vzdelávanie, účasť v skúšobných komisiách). 
Nadštandardné vybavenie 
Laserom snímaná a počítačom vyhodnocovaná fluoresceínová angiografia s digitálnym ukladaním obrazu do pamäte počítača. Analyzátor predného segmentu oka. Diódový infračervený laser. Počítačový perimeter. OCT ( optická koherentná tomografia. )
Unikátne metódy 
Skúmanie zmien biochemických parametrov vo vnútroočných štruktúrach po lokálnej aplikácii antiglaukomatóznych liekov. Lokálne používanie antimetabolitov pri chirurgickej liečbe glaukómu a pterýgia. Používanie farebných indikátorov pri mikrochirurgii šošovky a sietnice. Extrémna mikrochirurgia pri ťažkých úrazoch zadného segmentu oka. Liečba vnútroočných a mimoočných nádorov. 
Najvýznamnejšie výsledky 
Pedagogická činnosť: za posledných 5 rokov pracovisko vychovalo dvoch docentov a štyria pracovníci ukončili doktorandské štúdium. Liečebno-preventívna činnosť: Zavedenie oromaxilofaciálnych chirurgických postupov do chirurgie očnice. Zavedenie vitreoretinálnej mikrochirurgie do liečby afekcií makulárnej krajiny.Vedecko-výskumná činnosť: Zmena pH a spektra aminokyselín vo vnútroočných štruktúrach po lokálnom podaní antiglaukomatík.
 
 
Klinika oftalmológie LFUK a UNB
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
Bratislava
826 06


02/ 48 234 207 (vrchná sestra)
02/ 48 234 107 (sekretariát)
02/ 48 234 777 (lôžkové oddelenie)
02/ 48 234 127 (fax)

ocne@ru.unb.sk
krasnik@ru.unb.sk
pesko@ru.unb.sk

Dôležité informície:
- ambulancie sú situované v bezbariérovom priestore na prízemí nemocničnej poliklinky
- jednodňová chirurgia katarakty sa nachádza na 7. poschodí, t.č.  02/48234507
- lôžková časť kliniky sa nachádza na 7. poschodí, časť B
- volať do ambulancií v čase od 13.00 – 14.00 hod.
- pacient doporučený na  vyšetrenie  OCT  musí byť vyšetrený na amb č. dverí 41
-  pacient doporučený na  perimeter príde na ambulanciu č. 50, klapka 787
-  pacient doporučený na  YAG laser  sa objedná na ambulancii č. dv 42 -  kl.401
- na odborných ambulanciách bude pacient vyšetrený, ak má doporučenie z nižšieho stupňa pracoviska – obv. očný lekár.... 
 
Akútne stavy cestou CPO od 15.30 –do 7.00hod,  cez víkendy a sviatky non-stop.

 
Ambulancie:
 
 
späť