Kožná, venerologická ambulancia

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 265

Lekári:

MUDr. Tomáš Dianiška

Sestrička:

Jana Hološková

Tel.č:

02/ 59 54 2808
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu odporúčame prísne zvážiť Vašu návštevu v ambulancii.