Logopedická ambulancia

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č.dv. 263

Lekári:

PhDr. Marta Egryová, Mgr. Ľubica Petríčková, Mgr. Zora Drajnová

Sestrička:

Tel.č:

02/ 59 54 2413
Vzhľadom na epidemiologickú situáciu odporúčame prísne zvážiť Vašu návštevu v ambulancii.