Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková navštívila Univerzitnú nemocnicu Bratislava

398442205_651754710497156_6860398680110553511_n
Obrázok ku správe: Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková navštívila Univerzitnú nemocnicu Bratislava

Univerzitná nemocnica Bratislava 3. november 2023 - Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková dnes navštívila Univerzitnú nemocnicu Bratislava -  Nemocnicu Ružinov (ďalej len UNB) a spoločne s riaditeľom nemocnice Alexandrom Mayerom sa boli pozrieť na Kliniku hrudníkovej chirurgie SZU a UNB a na I. Kliniku anesteziológie a intenzívnej medicíny LFUK a UNB, kde sa stretli s personálom a spoločne si prešli priestory oboch kliník.

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková sa s personálom rozprávala o možnostiach zlepšenia pracovných podmienok a s vedením kliník hovorila o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorá je v mnohých smeroch unikátna, a aj preto je najväčšia slovenská nemocnica koncovým pracoviskom v ktorom sa liečia pacienti z celého Slovenska.

Návštevu nemocnice predchádzalo stretnutie ministerky zdravotníctva a riaditeľa UNB, ktorí sa rozprávali o aktuálnej situácii, plánoch do budúcna, možnostiach skvalitnenia poskytovania zdravotnej starostlivosti a tiež o spôsoboch dofinancovania so zreteľom na pacienta a zaradenie UNB do piatej úrovne, kde sa okrem komplexnej starostlivosti z ostatných úrovní, nemocnica zameriava aj na výkony vysokošpecializovanej starostlivosti s veľmi zriedkavým výskytom.

„S pánom riaditeľom Mayerom sme si prešli kľúčové problémy, ktoré najväčšiu slovenskú nemocnicu trápia. Samozrejme, tak ako celé slovenské zdravotníctvo, ide o problémy s financovaním, oddlžovaním nemocníc, či nedostatkom kapitálových zdrojov na obnovu nemocníc. Veľmi dôležitým bodom je oblasť stabilizácie zdravotníckeho personálu, konkrétne sestier, kde je potrebné čím skôr dobehnúť zameškané,“ uviedla ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková, pre ktorú bude vzdelávanie zdravotníckeho personálu jednou z kľúčových tém.

Riaditeľ UNB hovoril aj o potrebe rekonštrukcie nemocníc UNB, o prestavbe niektorých oddelení, ale aj o nastaveniach opatrení, ktoré by zastabilizovali najmä stredný zdravotnícky personál.

„Veľmi si vážim, že sa pani ministerka rozhodla ako prvú navštíviť Univerzitnú nemocnicu Bratislava a stretla sa s našimi zdravotníkmi. Prebrali sme niekoľko tém, ktoré sú v tejto chvíli pre nás najdôležitejšie a odvíja sa od nich aj ďalšie smerovanie, ktoré bude viesť k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Predstavil som jej mimoriadne úspešný projekt čerpania eurofondov, vďaka ktorému by sme ku koncu roka 2023 mali dočerpať plnú sumu a to takmer 19 mil. EUR. Tieto prostriedky boli z veľkej časti použité na masívnu obnovu prístrojového vybavenia vo všetkých piatich nemocniciach. Rozprávali sme sa aj o nevyhnutnosti rekonštrukcií všetkých našich nemocníc, ktoré budú viesť k zlepšeniu efektívnosti prevádzky a manažmentu pacienta. V prebratých témach sme našli prieniky a ja verím, že spoločným úsilím sa nám podarí v nasledujúcom období zrealizovať kroky, ktoré urobia z najväčšej slovenskej nemocnice modernejšie miesto v ktorom sa aj naďalej bude vykonávať špičková medicína,“ povedal Alexander Mayer, riaditeľ UNB.

Modernizáciu priestorov a prístrojového vybavenia nie je možné realizovať bez finančnej podpory nášho zriaďovateľa a preto ďalším dôležitým bodom rozhovoru boli aj možnosti poskytnutia kapitálových výdavkov, ktoré sú pre fungovanie nemocnice nevyhnutné. Jednou z oblastí, ktorá si bude vyžadovať finančnú podporu zo strany ministerstva je aj robotická chirurgia.

„Naša nemocnica je popredným zdravotníckym zariadením s jedinečnými pracoviskami na ktorých sú realizované unikátne výkony. Toto všetko je možné iba vďaka výnimočným ľuďom - tímom zdravotníkov bez ktorých by medicína v našej nemocnici nikdy nenapredovala. Vykonávanie modernej medicíny je však závislé od výdatnej podpory prístrojového a technického vybavenia. Som presvedčený o tom, že investícia do robotickej chirurgie je nevyhnutná a mala byť súčasťou modernej medicíny v UNB už pred niekoľkými rokmi. Robotická chirurgia je jedna z najdynamickejšie sa rozvíjajúcim odborom v celosvetovom meradle, zároveň je súčasťou vyspelých zdravotníckych systémov a preto som veľmi rád, že táto moderná medicínska technológia bude čoskoro súčasťou aj Univerzitnej nemocnice Bratislava. Tento operačný systém predstavuje vrchol súčasnej technológie, ktorá sa dá používať v rôznych operačných disciplínach. Mám za to, že v rámci našej nemocnice pracujú špičkoví odborníci s vizionárskym pohľadom na svet medicíny, ktorí si zaslúžia pracovať v tých najlepších podmienkach a s najmodernejšou technikou. Za mňa môžem povedať, že urobím všetko preto, aby sme sa aj prístrojovým vybavením priblížili k modernej a vyspelej medicíne. Verím, že aj vďaka podpore zo strany Ministerstva zdravotníctva sa v najväčšej slovenskej nemocnici  začne už čoskoro písať úspešný príbeh robotickej chirurgie,“ dodal Alexander Mayer, riaditeľ UNB.