MUDr. Jaroslava Macková

„Byť úspešným znamená prevziať absolútnu zodpovednosť.“
Obrázok osobnosti: MUDr. Jaroslava  MackováZástupkyňa prednostu Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, UNB
 
Osobné údaje
- narodená 28.08 1954, Tachov ČR 
 
Vzdelanie a kvalifikácia
 
1979 ukončenie štúdia na LFUK Bratislava, smer všeobecné lekárstvo   
1982 kvalifikačná skúška z odboru  anestéziológia a  resuscitácia. I. st. 
1986 kvalifikačná skúška z odboru  anestéziológia a resuscitácia II. st.      
 
Profesijné zameranie
 
- problematika intoxikácií, výživa  kriticky chorých, zavádzanie nových invazívnych a neinvazívnych metód pri  liečbe kriticky chorých, možnosti liečby u pacientov polytraumatizovaných, edukačné programy a výučba pre špecializačné štúdium sestier, pregraduálna výuka v rámci LFUK, výučba v rámci postgraduálneho štúdia lekárov na SZU, organizácia transplantačného programu v nemocnici.
Zamestnanie a odborná činnosť
 
1979 – 1984 sekundárna lekárka, Klinika anestéziológie a resuscitácie ILF v NsP akad. L. Dérera, Ba  
1984- 1990 odborná asistentka  na ILF Bratislava       
1990 - 2005 samostatne pracujúca lekárka , Klinika anestéziológie a resuscitácie ILF v NsP akad. L. 
Dérera, Ba                                     
2005 – doteraz zástupkyňa prednostu, Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU  a UNB, Nemocnica akad. L. Dérera, UNB
 
                             
Iné
Študijné pobyty:
1992 Cleveland Clinic foundation, Ohio,  USA       
1993 Cleveland Clinic foudation,  Ohio, USA   
 
Jazykové znalosti:  
Anglický – aktívne
ruský - pasívne