Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU a UNB

Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) poskytuje anestetické služby (laicky narkózy) a zdravotnú starostlivosť týkajúcu sa intenzívnej medicíny. 

Anestetické služby KAIM:
Klinika spolupracuje so všetkými chirurgickými odbormi pri jednotlivých operačných výkonoch
(akútne aj plánované) s nepretržitou dostupnosťou.
Mnohoročná tradícia širokého spektra anestetických výkonov vychovala už niekoľko generácií
anestéziológov a anestetických sestier, ktorí túto náročnú prácu vykonávajú.
O modernom ponímaní anestézie svedčí i zvyšujúce sa percento techník lokálnej anestézie
(znecitlivenie iba časti tela, kde sa realizuje operačný výkon ). Ide o celosvetový trend. Je všeobecne považovaná za bezpečnejšiu, zabezpečuje pacientom bezbolestné skoré pooperačné obdobie. Preto je tento posun v prospech centrálnych (epidurálnych, subarachnoidálnych) a periférnych nervových blokád (znecitlivenie časti hornej, či dolnej končatiny) iba žiaduci a k prospechu pacientov. 
Na neurochirurgickej klinike na Kramároch sa vykonávajú aj tzv. awake operácie mozgu, pri ktorých sa určité fázy operácie dejú pri vedomí, čo umožňuje neurologický monitoring pacienta znižujúci riziko poškodenia nervových štruktúr.
Klinika poskytuje aj služby PEDA (pôrodnícka epidurálna anestézia) k tíšeniu pôrodných bolestí s 24-hodinovou dostupnosťou.
Služby intenzívnej medicíny:
Oddelenie intenzívnej medicíny sa nachádza v monobloku nemocnice. Oddelenie ako celok prešlo kompletnou stavebnou rekonštrukciou. Disponuje 9 posteľami. Zabezpečuje nepretržitú akútnu, chronickú, intenzívnu a resuscitačnú starostlivosť a konziliárne služby. Najčastejšími diagnózami sú ťažké pooperačné stavy, polytraumy (závažné poranenia dvoch a viacerých častí tela), kraniocerebrálne poranenia (poranenia hlavy a mozgu), otravy, dychová nedostatočnosť, zlyhávanie orgánových systémov (srdce, pľúca, obličky, atď.) a šokové stavy, či kombinácia vyššie uvedených stavov.
Klinika sa zaoberá aj problematikou diagnostiky mozgovej smrti, multiorgánových odberov od darcov a transplantácií orgánov. 

S príslušným prístrojovým vybavením sa realizujú nasledujúce liečebné postupy:

• umelá ventilácia pľúc,
• invazívny a miniinvazívny monitoring krvného obehu,
• monitoring vnútrolebečného tlaku,
• enterálna a parenterálna výživa,
• eliminačné metódy, atď.,
Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU a UNB
Nemocnica akad. L. Dérera
Limbová 5 
Bratislava 
833 05 

Prednosta: 02/59544541
Sekretariát: 02/59542541
Primárka: 02/59542559
Vedúca sestra: 02/59542561
ARO: 02/59542600/-2777/- 2222
Sestry: 02/59542682/-2417/-2555
 
späť