Najmodernejšie mikroskopické vybavenie v UNB

69efc1bc-31ce-4ac3-a391-4cb37c5d3b24
Obrázok ku správe: Najmodernejšie mikroskopické vybavenie v UNB

Očná klinika SZU a UNB v Nemocnici sv. Cyrila a Metoda je vybavená najmodernejším mikroskopickým systémom vďaka ktorému sú operácie tak citlivého orgánu ako je oko, veľmi presné s detailným zobrazením.

Vďaka prostriedkom z eurofondov sme mohli zakúpiť moderné mikroskopické vybavenie, ktoré naši lekári využívajú na operačnej sále pri operácii očí v hodnote 256 000 EUR. Jeho využitie má pre pacientov obrovský význam pretože pomocou tohto mikroskopu získa operatér lepšiu vizualizáciu očných štruktúr počas operácie a tým zlepšuje výsledok operácie s rýchlejším a kvalitným návratom zrakových funkcií.

„Očnú kliniku v Petržalke navštevujú pacienti z celého Slovenska s rôznymi diagnózami a ochoreniami očí. Vedenie kliniky zavádza inovatívne riešenia v liečbe aj v operačných postupoch a mojou prioritou je takúto snahu lekárov podporiť v plnej miere. Som veľmi rád, že pracovisko Očnej kliniky SZU a UNB neustále napreduje a kombinácia vysokej odbornosti zdravotníkov a obnova prístrojového vybavenia prináša svetovú úroveň zdravotnej starostlivosti,“ povedal Alexander Mayer, riaditeľ Univerzitnej nemocnice Bratislava.

„Počas operácie dokážeme počas OCT navigačného systému identifikovať všetky vrstvy rohovky a po transplantácii správnu polohu štepu ako aj detekovať všetky vrstvy sietnice, a tak zabezpečiť čo najlepší pooperačný výsledok,“ dodal prof. MUDr. Petr Kolář, PhD., prednosta Očnej kliniky SZU a UNB.

Ďalší moderný mikroskop bol zakúpený aj na Kliniku otorinolaryngológie, chirurgie hlavy a krku LF UK a UNB.