Nepretržitá 24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách: +421 2 54 774 166

Národné toxikologické informačné centrum poskytuje pre celú SR telefonické konzultácie lekárom aj laickej verejnosti pri akútnych intoxikáciách (otravách) liekmi, chemikáliami, priemyslovými prípravkami, hubami, rastlinami, drogami a živočíšnymi toxínmi.

Podáva informácie o zložení, farmakokinetike, farmakodynamike, toxicite a symptómoch pri otrave jednotlivými noxami a súčasne odporúča vhodnú terapiu.
Informácie poskytuje aj  iným zdravotníckym pracovníkom a laickej  verejnosti.
 


 Viac informácií nájdete na

www.ntic.sk

ntix
Kontakt:
Národné toxikologické informačné centrum UNB
Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5, 833 05 Bratislava (Pavilón D)
Nepretržitá služba: +421 2 54 774 166
Mobil:  0911 166 066, Fax:  +421 2 54 774 605, E–mail:  ntic@ntic.sk, Web NTIC: www.ntic.sk


Kontakt pre výrobcov (KBÚ):
Telefón:    02/54  652 307, E-mail:   kbu@ntic.skkbus@ntic.sk