Neurochirurgická klinika UNB a SZU

Novovzniknutá klinika ťaží zo zázemia, ktoré UNB v Ružinove poskytuje. Spolupráca Neurochirurgickej kliniky s už existujúcimi klinikami resp. oddeleniami umožňuje vznik vysoko špecializovaného pracoviska poskytujúceho komplexnú neurochirurgickú starostlivosť. Náplňou zdravotnej starostlivosti novovznikajúcej Neurochirurgickej kliniky v Ružinove je komplexná diagnostika a chirurgické liečenie úrazov a ochorení centrálnej a periférnej nervovej sústavy vrátane ochorení podporných štruktúr (lebka, chrbtica), ako aj iných ochorení, ktoré možno ovplyvniť chirurgickým výkonom na štruktúrach nervovej sústavy pacientov.

Pracovisko v súčasnosti vykonáva všetky základné neurochirurgické výkony ako napr. výkony pri degeneratívnych ochoreniach chrbtice, výkony pri poruchách cirkulácie mozgo-miešneho moku, základné výkony pri ochoreniach periférneho nervového systému, všetky štandardné urgentné výkony v neurochirurgii a základné výkony pri expanzívnych ochoreniach nervového systému resp. vrodených ochoreniach. Súčasťou tejto starostlivosti je neuroonkologický program, neurovaskulárny program, kompletný spinálny program, funkčná neurochirurgia a iné.

Mikroneurochirurgické techniky pri operáciách na nervovom systéme ako aj peroperačné využitie navigácie sú samozrejmosťou. V záujme poskytnutia najvyššej bezpečnosti pri operáciách na nervovom systéme bude v indikovaných prípadoch využívaný peroperačný monitoring funkcií nervového systému pacienta a najmodernejšie možnosti peroperačného zobrazovania mozgu. Do praxe budú postupne zavádzané minimálne invazívne operačné techniky a to najmä v spinálnej, ale v indikovaných prípadoch aj v kraniálnej neurochirurgii. V indikovaných prípadoch sa bude využívať aj endoskopická technika.
Neurochirurgická klinika UNB a SZU
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
82606 Bratislava

Tel.:
+421 2 48234 064 – sekretariát
+421 2 48234 274 – dokumentačný pracovník
+421 2 48234 703 – vedúca sestra
+421 2 48234 707 – lôžková časť
+421 2 48234 063 – lekárska izba
+421 2 48234 278 – JIS
+421 2 48234 730 – ambulancia

email:
pavlina.mach@ru.unb.sk (sekretariát)

Oddelenie sa nachádza na 7. poschodí nemocničného monobloku, má k dispozícii 15 stabilných postelí. Na 7. poschodí sa nachádza aj vyšetrovňa. Ambulancia je umiestnená na prízemí poliklinickej časti nemocnice.

Ambulancia:
Neurochirurgická ambulancia
späť