Neurofyziológia VNG

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

č. dv. 251

Lekári:

MUDr. Marián Šaling, PhD.

Sestrička:

Mária Horváthová, Valéra Krempaská

Tel.č:

02/ 59 54 2591
Videonystagmografia (VNG)