Neurologická ambulancia, centrum pre liečbu Sclerosis multiplex

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 208

Lekári:

MUDr. Iveta Lisá, PhD., MUDr. Ľubica Procházková, CSc., MUDr. Darina Petrleničová, PhD., MUDr. Martin Karlík

Sestrička:

Mgr. Kristína Hrčková, Mgr. Mária Savarová

Tel.č:

02/ 59 54 2422