Neurologická ambulancia, centrum pre liečbu Sclerosis multiplex

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

poschodie poliklinika, č. dv. 209

Lekári:

MUDr. Iveta Lisá, PhD., MUDr. Martin Karlík, PhD., MUDr. Darina Slezáková, PhD.

Sestrička:

Tel.č: