Neurologická klinická ambulancia a neurologický stacionár

Nemocnica Ružinov

prízemie nemocničnej polikliniky, č. dverí 1082

Lekári:

MUDr. Anette Kováčiková

Sestrička:

Libuša Rúbaninská

Tel.č:

02/48234 754
neurologický stacionár denne 8.00 - 14.00