Novorodenci v Nemocnici Ružinov majú kvalitnejšie vybavenie

Napriek nedostatku financií má už pôrodnica v Nemocnici Ružinov Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) k dispozícii modernejšiu prístrojovú techniku na záchranu najmenších pacientov. Ide o resuscitačné lôžko, tzv. T - resuscitátor, ktorý zmiešava kyslík a vzduch v žiadanom pomere, kontroluje prietok a tlak a skvalitňuje záchranu novorodencov i prácu personálu. Poskytuje efektívnejšiu a šetrnejšiu možnosť resuscitácie.
„Tento prístroj je pre oddelenie veľkým prínosom, sme veľmi radi, že sa našli peniaze na jeho kúpu,“ skonštatovala primárka novorodeneckého oddelenia MUDr. Eva Bieliková. V pôrodnici Nemocnice Ružinov sa ročne narodí okolo 2 300 detí, približne 1% potrebuje rozsiahlu kardiopulmonálnu resuscitáciu a 10% určitú podporu v záujme naštartovania.

Prístroj odovzdal oddeleniu do užívania riaditeľ UNB MUDr. Miroslav Bdžoch, PhD., MPH. Hodnota resuscitačného lôžka je vyše 12 000 eur a UNB ho získala vďaka benefičnému Medickému plesu a finančnej rezerve riaditeľa. 

Vďaka benefičnému plesu rozšírila UNB tento rok prístrojové vybavenie  pre novorodencov aj o infúzny dávkovač a bilirubínometer.