Novorodenecká ambulancia

Nemocnica akademika Ladislava Dérera

9. poschodie nemocnica, č. dv. 9C

Lekári:

prim. MUDr. Jana Čajková, MUDr. Mária Uherková, MUDr. Mária Hlavačková

Sestrička:

Gabriela Bugyiová

Tel.č:

02/ 59 54 2272