Novorodenecké oddelenie

Novorodenecké oddelenie poskytuje:
1. Starostlivosť o fyziologických novorodencov
- špecializovaný lekár a sestra sú prítomní pri každom pôrode,
- komunikujeme s matkou pred, počas a po pôrode dieťaťa,
- novonarodené dieťa po osušení položíme prikryté osuškou na brucho alebo hrudník matky „skin to skin“ (koža na kožu), čo pomáha optimálnej popôrodnej adaptácie (ak to stav matky a dieťaťa umožňuje), prikladáme aj po pôrodoch ukončených cisárskym rezom na sále,
- novorodenca prikladáme k prsníku do 30 minút po pôrode,
- rozvíjame neustále humánny prístup k rodičkám a novorodencom,
- naším cieľom je vytvoriť a posilniť vedomie mamičiek, že dojčenie je nenahraditeľný spôsob kontaktu s dieťaťom. Predstavuje v budúcnosti nielen najsprávnejší spôsob výživy, vrátane prevencie civilizačných chorôb (ateroskleróza, cukrovka, obezita, vysoký krvný tlak, alergie), ale aj vytvorenie emocionálneho prostredia pre zdravý vývoj dieťaťa. Súčasne sa usilujeme vytvoriť zdravé sebavedomie mamičiek v schopnosti postarať sa čo najlepšie o svoje dieťa.

2. Intermediárnu starostlivosť
- starostlivosť o novorodencov s perinatálnou patológiou (hyperbilirubinémie, infekcie...),
- starostlivosť o novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou,
- starostlivosť o deti matiek z rizikovej gravidity.

3. starostlivosť na Jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS)
- o deti s nízkou pôrodnou hmotnosťou, a predčasne narodené deti,
- poresuscitačnú starostlivosť o novorodenca,
- o novorodencov vyžadujúcich krátkodobú podporu alebo riadené dýchanie,
- všetkých rizikových novorodencov s potrebou monitorovania vitálnych funkcií, liečbu kyslíkom a parenterálnu výživu.

4. Zabezpečenie kriticky chorých novorodencov s VVCH diagnostikovaných prenatálne a extrémne nezrelých novorodencov na prevoz na špecializované pracoviská DFNsP.Systém ošetrovania matky s dieťaťom - rooming in sa na Slovensku po prvý raz zaviedol do praxe na našom oddelení v roku 1982.
Plaketu ocenenia Nemocnica priateľská k deťom - Baby Friendly Hospital - sme získali prví v Bratislave a jedni z prvých na Slovensku.
Novorodenecké oddelenie
Nemocnica akad. L. Dérera
Limbová 5
Bratislava
833 05

oddelenie: 02/59 542 272
primár: jana.cajkova@kr.unb.sk
vedúca sestra: 02/59 542280, beata.galisova@kr.unb.sk


Ambulancie:

Poskytované služby:
 

Poskytujeme telefonické poradenstvo pri dojčení 24 hodín denne: 02/59542272
 
Prepichujeme ušnice spolu so zavedením náušníc

 

Informácie pre pacientov

 
Tehotné ženy majú možnosť v rámci prenatálnej psychofyzickej prípravy pred pôrodom prezrieť si naše oddelenie.
 
Do pôrodnice je vhodné priniesť pre dieťatko
- jednorazové plienky minimálne na 5 dní (na 1deň 8 ks),
- bavlnené plienky 5 – 10 ks,
- čiapku, rukavičky a ponožky,
- ľahkú deku potrebnú pri návšteve príbuzných, resp. pri prechode cez chladnejšie priestory.
 
Pred pôrodom je vhodné vybrať si detského lekára, ktorý preberie do starostlivosti dieťa po prepustení z nemocnice.
 

Ďalšie informácie:
Čaká ma pôrod

späť