Novorodenecké oddelenie

Novorodenecké oddelenie pri 1. Gynekologicko-pôrodníckej klinike UNB a SZU má štyri úseky:
1. Úsek pôrodných a operačných sál - novorodenecký resuscitačný a adaptačný box
2. Úsek fyziologických novorodencov (oddelenie rooming in)
3. Jednotka intenzívnej starostlivosti
4. Novorodenecká ambulancia

1. Úsek pôrodných a operačných sál
Pri každom pôrode je prítomný lekár – neonatológ/pediater a novorodenecká sestra.
V rámci pravidiel BFHI a optimalizácie popôrodnej adaptácie podporujeme okamžitý kontakt novorodenca s matkou po narodení a to nielen pri spontánnom pôrode, ale aj u matiek rodiacich cisárskym rezom.
Novorodenca po pôrode prikladáme k prsníku do 30 minút, pri pôrode cisárskym rezom ihneď po jeho ukončení. Naším cieľom je podpora včasného nástupu laktácie u matky, podpora dojčenia ako najsprávnejšieho spôsobu výživy novorodenca i včasné budovanie emocionálneho prostredia pre zdravý vývin dieťaťa.
Celý tím Novorodeneckého oddelenia je pravidelne školený v resuscitácii v súlade s aktuálnymi celosvetovými odporúčaniami pre všetky hmotnostné i gestačné (od 24.g.t. - 42.g.t.) kategórie novorodencov.
Novorodenecké resuscitačné a adaptačné boxy v priestore pôrodných a operačných sál sú vybavené prístrojovou technikou na zvládnutie všetkých porúch adaptácie novorodenca.
Sme súčasťou Centra pre vrodené vývinové chyby u plodu a novorodenca s celoslovenskou pôsobnosťou, preto osobitnú pozornosť venujeme postupom v špecializovanej starostlivosti o novorodencov s kritickými vrodenými vývinovými chybami a závažnými zdravotnými komplikáciami.

2. Úsek fyziologických novorodencov
Systém rooming in je praktizovaný na našom pracovisku od roku 1982, kedy sa oddelenie stalo prvým pracoviskom na Slovensku s rooming in starostlivosťou. Dieťa je spolu s matkou ihneď, ako to zdravotný stav dieťaťa a matky dovolia.
Celý tím Novorodeneckého oddelenia je pravidelne školený Inštitútom pre podporu dojčenia v laktačnom poradenstve, pracovisko je držiteľom certifikátu „Pracovisko podporujúce dojčenie“. Laktačné poradkyne sú mamičkám k dispozícii 24 hodín denne. Kladieme dôraz na edukáciu matiek v správnej technike dojčenia, ako aj v správnej výžive novorodenca a dojčaťa.
K štandardným vyšetreniam novorodenca pred prepustením do domáceho prostredia patrí vyšetrenie sluchu prostredníctvom otoakustických emisií, vyšetrenie vrodenej katarakty a USG obličiek. Po 72. hodine života dieťaťa realizujeme odber kvapky krvi na skríning vrodených porúch metabolizmu, funkciu štítnej žľazy, cystickú fibrózu a kongenitálnu adrenálnu hyperpláziu. Vyšetrenie pulznou oxymetriou je štandardom na vylúčenie možnej kritickej vývinovej chyby srdca.

3. Jednotka intenzívnej starostlivosti (JIS)
Poskytujeme špecializovanú zdravotnú starostlivosť všetkým novorodencom s poruchou popôrodnej adaptácie, poresuscitačnú starostlivosť, starostlivosť o predčasne narodených novorodencov (od 32. gestačného týždňa), ako aj o novorodencov s inými zdravotnými komplikáciami.
Prístrojové vybavenie JIS umožňuje poskytnúť dieťaťu podporné dýchanie, riadené dýchanie, monitorovanie vitálnych funkcií a krvného tlaku, liečbu kyslíkom, infúznu liečbu a parenterálnu výživu, fototerapiu (liečbu novorodeneckej žltačky).
Dôraz kladieme na behaviorálnu starostlivosť a neobmedzený kontakt matky s dieťaťom aj počas intenzívnej liečby na JIS. Dbáme na prirodzenú výživu dieťaťa materským mliekom od prvých hodín po narodení, preto ak dieťatko nemôže byť pre svoj zdravotný stav dojčené, poskytujeme matkám laktačné poradenstvo na udržanie laktácie. Matkám, ktoré nemôžu pre zdravotný stav dieťaťa dojčiť, poskytneme profesionálnu elektrickú odsávačku materského mlieka až dovtedy, kým dieťa nie je schopné samo sať.

4. Novorodenecká ambulancia
Zdravotnú starostlivosť v novorodeneckej ambulancii poskytujeme u nás narodeným novorodencom každý pracovný deň v dopoludňajších hodinách, pacientov objednávame na presný termín.


Poskytované služby
Konziliárna a interdisciplinárna starostlivosť
Novorodenecké oddelenie má dlhoročnú spoluprácu s pracoviskami Národného ústavu detských chorôb a Detského kardiocentra NÚSCH, ktoré poskytujú oddeleniu konziliárne služby (neurologické, chirurgické, urologické, otorinolaryngologické, kardiologické a i.).
Kriticky chorým novorodencom s prenatálne diagnostikovanými vrodenými vývinovými chybami, ktoré vyžadujú chirurgické riešenie, tiež extrémne nezrelým novorodencom, ako aj novorodencom vyžadujúcim vysoko špecializovanú starostlivosť zabezpečujeme prevoz na pracoviská Národného ústavu detských chorôb alebo Detského kardiocentra NÚSCH.

Konzultačná činnosť
V prípade problémov s dojčením a v starostlivosti o novorodenca poskytujeme telefonické konzultácie, nepretržite, na tel. čísle 02/5954 2272.

Ďalšie vzdelávanie lekárov
Pracovisko poskytuje vzdelávanie lekárom v rámci predatestačnej prípravy v odbore pediatria a neonatológia.
Pracovisko je súčasťou praktickej výučby v predatestačnej príprave gynekológov a pôrodníkov v odbore materno-fetálna medicína.

 

Novorodenecké oddelenie
Nemocnica akad. L. Dérera
Limbová 5
Bratislava
833 05

oddelenie: 02/59 542 272
primár: silvia.mikulajova@kr.unb.sk
vedúca sestra: 02/59 542280, beata.galisova@kr.unb.sk

Ambulancie:

Novorodenecká ambulancia

Poskytované služby:

Kurzy dojčenia a starostlivosti o novorodenca
Pre tehotné, ktoré sa rozhodli porodiť svoje dieťatko v našej pôrodnici, ponúkame už pred pôrodom (po ukončenom 35. týždni tehotnosti) Kurzy dojčenia a starostlivosti o novorodenca. Tieto kurzy vedú lekárky a sestry Novorodeneckého oddelenia (certifikované laktačné konzultantky).
Konajú sa v priestoroch knižnice na 7. poschodí každý druhý štvrtok v mesiaci o 13:00 hod.
Účasť je potrebné si vopred dohodnúť mailom alebo telefonicky u vrchnej sestry Novorodeneckého oddelenia. Do predmetu mailovej správy uveďte „kurz dojčenia“.
Kontakt:
vedúca sestra Novorodeneckého oddelenia: Mgr. Beáta Gálisová
telefón/e-mail: 02/59542280; beata.galisova@kr.unb.sk

Poskytujeme telefonické poradenstvo pri dojčení 24 hodín denne: 02/59542272

Prepichujeme ušnice spolu so zavedením náušníc.


Ďalšie informácie pre pacientov

Tehotné ženy majú možnosť prezrieť si naše oddelenie v rámci predpôrodnej psychoprofylaktickej prípravy.
Pred pôrodom je potrebné vybrať si detského lekára, ktorý preberie do starostlivosti dieťa po prepustení z nemocnice.

Do pôrodnice je vhodné priniesť pre dieťatko
● vlhčené hygienické utierky
● jednorazové plienky aspoň 40ks
● 5 bavlnených plienok
● čiapočku, ponožky-2 páry
● ľahká deka
● vhodný je vankúš na dojčenie

Čo potrebujete v deň odchodu z pôrodnice pre bábätko?
● autosedačka alebo kočík
● oblečenie primerané ročnému obdobiu, vždy vrátane čiapočky
● deka, prípadne teplý spací vak podľa počasia

Našim lekárkam a sestrám môžete položiť otázky aj na Facebooku v skupine Bábätko z Kramárov

Ďalšie informácie nájdete na stránke Čaká ma pôrod

späť