Oddelenie chirurgie ruky

Oddelenie chirurgie ruky vzniklo ako samostatné a jediné oddelenie zaoberajúce sa
problematikou chirurgie ruky v r. 1992. Na oddelení sa ročne vykonáva viac ako 1000 operácií v rozsahu chirurgie ruky a rekonštrukčnej chirurgie. Oddelenie disponuje 19 lôžkami. 7 dvojlôžkových izieb a 1 trojlôžková. Každá izba má svoje sociálne zariadenie. V rámci nadštandardu /za platbu/ sú k dispozícii 2 jednolôžkové izby s TV a sociálnym zariadením.

Oddelenie chirurgie ruky
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
Bratislava
826 06


Oddelenie chirurgie ruky -lôžková časť
Pavilón D. 2, posch. časť C
Kontakt: Primár MUDr. L. Košťál e-mail: kostal@ru.unb.sk tel. 02/ 48 234 884
Ved. sestra V. Viziová  tel. 02/ 48 234 882
Lek. izba/MUDr. M. Šipka, MUDr. L.Šimko,  tel.: 02/ 48 234 885
Lek. izba/MUDr. J. Kubicová - Košťálová, MUDr. D. Kevická,MUDr. N. Zaťková - Rajňáková, tel.: 02/ 48 234 308
Dokumentačná sestra M.Adamčíková, tel.: 02/ 48 234 883, e-mail: adamcikova@ru.unb.sk
Vyšetrovňa-službukonajúci personál, tel.: 02/ 48 234 884


Ambulancia pavilón D. 2, posch časť C
Ambulantná sestra A. Trnčíková
tel.: 02/ 48 234 307 e-mail: trncikova@ru.unb.sk- informácie ohľadne termínov na vyšetrenia, príjmov..../

Ambulancia chirurgie ruky


  

späť