Oddelenie chirurgie ruky

Oddelenie chirurgie ruky vzniklo ako samostatné a jediné oddelenie zaoberajúce sa
problematikou chirurgie ruky v r. 1992. Na oddelení sa ročne vykonáva viac ako 1000 operácií v rozsahu chirurgie ruky a rekonštrukčnej chirurgie. Oddelenie disponuje 19 lôžkami. 7 dvojlôžkových izieb a 1 trojlôžková. Každá izba má svoje sociálne zariadenie. V rámci nadštandardu /za platbu/ sú k dispozícii 2 jednolôžkové izby s TV a sociálnym zariadením.

Oddelenie chirurgie ruky
Nemocnica Ružinov
Ružinovská 6
Bratislava
826 06


Oddelenie chirurgie ruky -lôžková časť
Pavilón D. 2, posch. časť C
Kontakt: Primár MUDr. L. Košťál e-mail: kostal@ru.unb.sk tel. 02/ 48 234 884
Ved. sestra Mgr.Ingrid Kollárová, MPH tel. 02/ 48 234 882, ingrid.kollarova@ru.unb.sk
Lek. izba, tel. 02/48234885 /MUDr. MUDr. Jerguš Kocour, MUDr.Lukáš Václavek, MUDr.Sergei Khramov, MUDr. Lukáš Melicháč, MUDr.Lukáš Šimko
Lek. izba/ MUDr. Domika Lešková, MUDr.Zuzana Lehocká, MUDr. J.Kubicová- Košťálová, MUDr. N.Zaťková-Rajňáková.
tel.: 02/ 48 234 308
Pracovník pre zdravotnú dokumentáciu: Irena Pavlíková, tel.: 02/ 48 234 883, e-mail: irena.pavlikova@ru.unb.sk
Vyšetrovňa-službukonajúci personál, tel.: 02/ 48 234 884


Ambulancia pavilón D. 2, posch časť C
Ambulantná sestra A. Trnčíková
tel.: 02/ 48 234 307 e-mail: trncikova@ru.unb.sk- informácie ohľadne termínov na vyšetrenia, príjmov..../

Ambulancia chirurgie ruky


  

späť