Oddelenie klinickej imunológie

Oddelenie klinickej imunológie (OKI) je nelôžkové, zložené z klinickej a laboratórnej časti. OKI vykonáva konziliárnu a dispenzárnu činnosť v oblasti klinickej imunológie a alergiológie.
Hlavné indikačné skupiny sú:
1/ diagnostika a liečba imunodeficitných stavov,
2/ diagnostika a liečba recidivujúcich infekcií,
3/ diagnostika a liečba alergií,
4/ diagnostika a liečba autoimunitných ochorení,
5/ diferenciálna diagnostika potenciálne imunologicky mediovaných ochorení.

Špecializované diagnostické vyšetrenia
Kožné testy včasnej precitlivenosti (prick) na inhalačné a ostatné alergény, laboratórne vyšetrenia v oblasti celulárnej imunity (subpopulácie lymfocytov v periférnej krvi, funkčné vyšetrenia fagocytov, HLA-B27), v oblasti humorálnej imunity (IgG, IgA, IgM, podtriedy IgG, komplementový systém, špecifické antiinfekčné imunoglobulíny), diagnostika autoimunitných ochorení (cirkulujúce autoprotilátky podľa typu orgánového postihnutia a diagnózy), diagnostika alergických stavov (celkové a špecifické IgE, resp. aj IgG na inhalačné, potravinové, zvieracie a iné alergény), typizácia erytrocytov vo fázovom kontraste. Iné špeciálne vyšetrenia podľa aktuálnej situácie, požiadaviek a prístrojového vybavenia (prietokový cytometer, nefelometer, ELISA analyzátor, fluorescenčný mikroskop).

Špecializované terapeutické výkony
Symptomatická terapia a špecifická perorálna a parenterálna imunoterapia alergických ochorení, substitučná a imunomodulačná terapia primárnych a sekundárnych imunodeficitov, imunosupresívna terapia autoimunitných ochorení, podávanie autovakcín, vírusových a bakteriálnych vakcín.

Špecializované laboratória
Laboratórium bunkovej imunity a laboratórium humorálnej imunity.


 

Oddelenie klinickej imunológie
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
Antolská 11
Bratislava
851 07

primár: 02/6867 2048,  gurtler.lubomir@pe.unb.sk 
vedúca laborantka: 02/ 6867 3553, turyova@pe.unb.sk 

ambulancia: 02/6867 3286, 0944 357 012 
 sestricka.imunologia@pe.unb.sk  
príjem biologického materiálu (č. dv. 249): 02/6867 3285
laboratórium Ing: 02/6867 3512, maslenova@pe.unb.sk 


 

Primár OKIA - MUDr. Ľubomír Gurtler, PhD.
Foto: 
MUDr. Ľubomír Gürtler, PhD.
späť