Onkodermatologická ambulancia

Nemocnica Ružinov

suterén polikliniky č.d.48/7 -vedľa medickej šatne

Lekári:

MUDr. Mária Žilínková

Sestrička:

Tatiana Huňadyová

Tel.č:

02/482 345 43
Prestávka: 11.30 - 12.00
Konzíliá - utorok a streda 14.00 - 15.30