Onkohematologická ambulancia I.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Nemocnica prízemie, č. dv. 144

Lekári:

MUDr. Zuzana Sninská, PhD., MUDr. Antónia Hatalová

Sestrička:

Karin Venglárová

Tel.č:

02/ 68 67 2959