Onkohematologická ambulancia III.

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Nemocnica I.poschodie, č. dv. 138/B

Lekári:

MUDr. Katarína Masárová

Sestrička:

Renáta Klčová

Tel.č:

02/ 68 67 2150